Affichage de contenus web

Compromís 116 - Foment de la gestió coordinada de serveis en les entitats locals i lluita contra la despoblació. Impuls de la llei de comarcalització valenciana

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d'oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l'agrupació d'entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d'igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d'intervenció econòmica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Ajudes Parèntesi (Pla Resistir)

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Decret Llei d'ajudes parèntesi

Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Degut a la pandèmia, i per ajudar a les persones treballadores autònomes o microempreses, s´han distribuït als ajuntaments 100 M € en col·laboració de les diputacions i ajuntaments, fent un total de 160 M €.

La distribució de les ajudes a les persones beneficiàries correspon als ajuntaments.

Enllaç Decret Llei 1/2021

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Administració Local