Affichage de contenus web

Compromís 25 - Reforçament i institucionalització de l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes

Reforçar i institucionalitzar l'estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si del Consell en el marc d'una nova llei d'igualtat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Ajudes i subvencions per al foment de la igualtat

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Concessió d'ajudes per a la realització de programes d'atenció a dones en situació o risc d'exclusió social

A través de l'Ordre 6/2016, de 21 de març, es van establir les bases reguladores de les ajudes per a programes de serveis socials especialitzats en l'atenció a dones en situació o en risc d'exclusió social. S'hi van introduir clàusules socials, valorant en els criteris de baremació que les entitats tinguen contractades a dones en situació de vulnerabilitat o un pla d'igualtat visat.

Pressupost:

- 2019: 522.365,93 €

- 2020: 514.225,57 €

- 2021: 600.000,00 €

- 2022: 600.000,00 €

Ordre de bases

Resolucions de concessió

Assolida

Actuació 2

Concessió d'ajudes que fomenten la igualtat i l'associacionisme

A través de l'Ordre 14/2016, de 5 de juliol, es van establir les bases reguladores d'una nova línia d'ajudes econòmiques destinades a entitats sense ànim lucratiu per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Pressupost:

- 2019: 374.302,92 €

- 2020: 327.574,42 €

- 2021: 400.000,00 €

Ordre de bases

Resolucions de concessió

Assolida

Actuació 3

Concessió d'ajudes que fomenten la igualtat i la inserció laboral

A través de l'Ordre 10/2019, de 31 d'octubre, s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones.

Pressupost:

- 2019: 615.000 €

- 2020: 557.336,36 €

- 2021: 615.000,00 €

- 2022: 615.000,00 €

Ordre de bases

Resolucions de concessió

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones