Affichage de contenus web

Compromís 46 - Garantir que el transport sanitari puga oferir un servei de proximitat, eficient i de qualitat

Garantirem que el transport sanitari compte amb personal i vehicles suficients per oferir un servei de proximitat, eficient i de qualitat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Adequada coordinació de recursos humans i materials que donaran cobertura a totes les necessitats del servei de transport amb la contractació tant del servei com del subministrament complementari dels vehicles

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Augment de recursos de transport sanitari terrestre urgent i no urgent

Per a millorar, tant en l'atenció a la ciutadania com per al personal treballador del servei, s'ha incrementat la prestació del transport sanitari ampliant el nombre de vehicles i horaris de prestació del servei.

S'ha adjudicat un contracte (01/09/2022) que suposa un augment de 68 ambulàncies en servei (61 de transport no urgent i 7 de servei vital bàsic SVB) i l'ampliació dels horaris en 6 serveis de suport vital bàsic (SVB) i en altres 7 ambulàncies de suport vital avançat (SAMU) fins a les 24 hores.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Assistència Sanitària