Affichage de contenus web

Compromís 80 - Pla de digitalització del teixit productiu valencià

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica, la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Actuacions en matèria de formació, difusió i finançament de l’ús de la intel·ligència artificial

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ajudes per a col·lectius professionals

Línia d'ajudes per als col·legis professionals, associacions empresarials i associacions professionals per valor de 800.000 euros per a formació dels seus associats i associades en matèries d'intel·ligència artificial. La finalitat és que els treballadors i treballadores puguen implementar en les empreses els coneixements adquirits, incentivant la participació agrupada de diferents col·lectius per a fomentar la col·laboració interdisciplinària.

 

https://innova.gva.es/va/web/sociedad-digital/ajudes-formacio-ia-2022

Assolida

Actuació 2

Ajudes per a la investigació en IA

Subvenció a la "Fundación de la Comunitat Valenciana Unidad ELLIS Alicante" per a la posada en marxa i investigació sobre intel·ligència artificial. El pressupost ascendeix a 1.500.000€, per anualitat pressupostària.

Assolida

Actuació 3

Posada en marxa de l'observatori valencià d'intel·ligència artificial

Creació de l'Observatori Valencià de la Intel·ligència Artificial, adscrit a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, com a instrument que possibilite la participació, l'intercanvi d'idees, la transferència d'informació i la generació de propostes d'actuació en matèria d'IA en la Comunitat Valenciana.

Es troba en estat avançat sotmés a informació pública i tramitant-se el decret.

 

https://observatorioia.gva.es/va/inicio

En tràmit

Actuació 4

Subvenció a l'IVF per donar ajudes per al finançament de la innovació

Transferències a l'IVF per a finançar les inversions en innovació disruptiva. S'ofereixen a les empreses minorant el cost dels préstecs que ofereix l'entitat. L'import assignat ha sigut de 400.000€.

Assolida

Actuació 5

Estudi sobre incentius fiscals per al foment de les innovacions empresarials disruptives en la Comunitat Valenciana

Anàlisi per a identificar possibles instruments fiscals que contribuïsquen a fomentar l'adopció de tecnologies disruptives per part de les empreses.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital