Affichage de contenus web

Compromís 126 - Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric

Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric. Establiment d'un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com l'aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca. Reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències de competències a la Generalitat, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Accions per a la potenciació de les relacions institucionals de la Generalitat i la seua Administració amb la de les altres comunitats autònomes

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Cimera Illes Balears – Comunitat Valenciana

Treballs per a la realització de la I i II Cimera Illes Balears - Comunitat Valenciana. Preparació, redacció i constitució de la Comissió de seguiment dels acords.

I Cimera Illes Balears, Palma, 5 i 6 juliol 2021.

Enllaç Acords

II Cimera Illes Balears – Comunitat Valenciana, València, 14 i 15 desembre 2022

Enllaç Acords

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional