Affichage de contenus web

Compromís 88 - Protecció de la sanitat de les produccions agràries i reciprocitat en els acords de comerç de la UE

La protecció de la sanitat de les produccions agràries i la reciprocitat en els acords de comerç de la UE, requereix posicions sectorials contundents, així com la complicitat i esforç del govern de la Generalitat per a tindre veu pròpia i fort a Brussel·les, reforçant professionalment l'oficina de la Generalitat. Les Interprofessionals i les organitzacions de productors han de potenciar-se i dirigir-se a la vertebració de l'oferta i posicionar els anells de la cadena comercial de manera justa i equilibrada, jugant un decisiu paper també en el vessant mediambiental i territorial.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Plans d’acció contra el Cotonet

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Posada en marxa de Plans d'acció contra el Cotonet de les Valls (Delottococcus aberiae), Pulvinaria Polygonata i Trips de l'Orquídea en Cítrics (Chaetanaphothrips orchidii)

 

Cria en massa i alliberament de Anagyrus aberiae en 110 municipis de 20 comarques de la Comunitat Valenciana i repartiment de paranys amb feromones, un total de 2.366.700 paranys, per a més de 10.500 ha de les zones afectades pel Cotonet de Sud-àfrica.

 

S'està fent el seguiment de la plaga Pulvinaria Polygonata en les zones afectades del sud d'Alacant i recomanacions de tractament. S'han repartit Cryptolemus en les parcel·les afectades (és un depredador) i s'ha aconseguit una autorització excepcional d'un insecticida molt efectiu per al control de la plaga Trips de la Orquídea en Cítrics (Chaetanaphothrips orchidii): Spinetoram.

 

Pla contra el Cotonet

Trips de l'Orquidea

Pla Pulvinaria

 

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca