Affichage de contenus web

Compromís 12. Desplegament d'una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i financers i estenent la xarxa d'internet de fibra òptica a tot el territori.

Affichage de contenus web

Iniciativa: I Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana 2023-2026

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració del I Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana 2023-2026

Entre novembre de 2021 i gener de 2022 es va dur a terme un procés participatiu de dones en l'àmbit rural al llarg de tota la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de detectar les necessitats i interessos comuns de les dones rurals i definir els eixos d'actuació a incloure en el Pla. Es varen realitzar 14 reunions (6 a València, 4 a Castelló, 4 a Alacant) on hi van participar 112 dones.

La presentació del I Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana 2023-2026 es va realitzar en octubre de 2022, a la ciutat de Requena on es varen donar a conèixer els eixos d'actuació durant el període 2023-2026.

https://portalagrari.gva.es/va/desarrollo-rural/dones-rurals/normativa-plans

Assolida

Actuació 2

Actuacions realitzades del I Pla al llarg de 2022-2023

Divulgació del Pla: edició i enviament de 25000 díptics informació a ajuntaments, cooperatives i entitats relacionades amb el medi rural.

Enregistrament de vídeos i recopilació de fotografies de projectes liderats per Dones RAP (dones que viuen en l'espai rural valencià o treballadores del sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana).

Tallers sobre titularitat compartida d'explotacions agràries per a personal de la Generalitat i a les oficines comarcals agràries impartits pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Promoció de la titularitat compartida d'explotacions agràries

Premis a l'emprenedoria de les Dones Rurals de la CV.

Cursos d'emprenedoria, especialització i recuperació de sabers.

Ajudes econòmiques destinades a entitats representatives d'àmbit rural CV per a la realització de programes de formació dirigits a dones de l'àmbit rural i del sector pesquer de la CV. (Pressupost .200.000).

https://portalagrari.gva.es/va/desarrollo-rural/dones-rurals

Premis d'emprenedoria

Consulta pública de les ajudes

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural