Visor de contenido web

Compromiso 21 - Elaboración de la Estrategia Valenciana para la igualdad LGTBI+

Elaborarem l'Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI+, amb participació del Consell València LGTBI+, en la qual es prioritzaran les mesures que asseguren recursos lliures de lgtbifòbia per a infància, majors i dependents.