Web Content Display

Compromís 47 - Continuar treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats

Continuarem treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats una vegada finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació, més equitativa, eficient i de qualitat i que no supose un perjuí econòmic per a la Generalitat.

Web Content Display

Iniciativa: Reversió dels serveis públics externalitzats

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de la Comissió d'estudi i debat per a la reversió dels serveis públics externalitzats

Creada mitjançant Resolució de 30 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, amb la funció de realitzar els estudis oportuns que permeten la reversió dels serveis públics externalitzats, d'acord amb les possibilitats legals i pressupostàries.

La Comissió va constituir el 9 de maig de 2022 un Grup de Treball format per membres de la comissió i personal investigador de les universitats valencianes que han realitzat diverses reunions al llarg d'aquest any, del resultat de les quals informen a la Comissió per a la presa de decisions.

Resolució 30 juny 2021

Resolució 25 juliol 2022

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Funció Pública