Web Content Display

Compromís 47 - Continuar treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats

Continuarem treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats una vegada finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació, més equitativa, eficient i de qualitat i que no supose un perjuí econòmic per a la Generalitat.

Web Content Display

Iniciativa: Recuperació serveis públics privatitzats

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Internalització dels serveis de ressonància magnètica

Dins del full de ruta del Consell de recuperar per al públic la sanitat privatitzada, el servei de ressonàncies magnètiques que ha prestat una empresa privada des de 2008 ha tornat a la gestió pública directa el 15 de desembre de 2021.

Aquest servei ha quedat integrat com a prestació directa del Sistema Públic de Salut Valencià amb equips d'alta tecnologia de titularitat i gestió pública.

Assolida

Òrgan responsable

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària