Web Content Display

Compromís 26 - Continuació de la millora en la gestió de la dependència

Continuarem reduint els terminis de valoració i resolució d'expedients de prestacions per a persones en situació de dependència. En aquest sentit, es continuaran ampliant i consolidant els equips base multidisciplinars contemplats en la Llei de Serveis Socials inclusius a través de la implementació del contracte-programa plurianual amb les entitats locals.

Web Content Display

Iniciativa: Protocol PROELA

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Priorització de les resolucions de persones diagnosticades amb ELA

S'ha realitzat el protocol per a la gestió en 3 mesos dels expedients a les persones demandants de dependència que pateixen esclerosi lateral amiotròfia (ELA).

protocol

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal