Web Content Display

Rendició de comptes de la X Legislatura de la Generalitat

Per primera vegada, es publiquen en una pàgina web els resultats de les actuacions que hem realitzat tots els departaments del Consell, -la Presidència i les 11 conselleries- en compliment dels compromisos establerts a l'inici de la X Legislatura, en el pacte del Botànic2.

La finalitat principal és fer possible que la ciutadania puga conèixer i valorar els resultats obtinguts en este període 2019-2023.

Eixa finalitat és la que ha determinat el caràcter d'esta pàgina. Lògicament no està tot allò que hem fet, però sí que hi trobareu un resum esquemàtic de tot allò que ha donat resposta als compromisos que es van adquirir a l'inici d'esta legislatura, en 2019.

 

També ens ajudarà a fer una valoració d'allò que no hem aconseguit i ens permetrà analitzar els motius i les possibles actuacions que cal seguir fent. Perquè la rendició de comptes també ha de ser cap a dins i ha de servir per a què les persones que ocupen càrrecs públics i el personal empleat públic avaluen la seua gestió.

Revisar per millorar, no per un exercici d'autocomplaença, sinó perquè cal seguir avançant. Un repàs detallat de la feina feta, en una visió de conjunt.

 

L'exercici de transparència de la rendició de comptes està íntimament relacionat amb la qualitat democràtica i la millora de les polítiques públiques i és una obligació per a qualsevol govern democràtic.

Només amb transparència aconseguirem un millor govern.

 

Objecte de la rendició de comptes

Objecte de la rendició de comptes

L'objecte d'esta rendició de comptes és analitzar el grau de compliment dels compromisos continguts en l'Acord per un govern valencià de progrés, del govern del Botànic2.

Este Acord està estructurat en 6 eixos principals:

 1. Transició ecològica i lluita contra l'emergència climàtica

 

 1. Feminisme, diversitat i igualtat de tracte

 

 1. Serveis públics per a continuar rescatant i cuidant de les persones

 

 1. Ocupació, model productiu i innovació

 

 1. Qualitat democràtica i bon govern

 

 1. Fiscalitat progressiva, finançament just i interessos valencians

 

 

S'estableixen un total de 132 compromisos repartits entre els esmentats eixos.

Estem avaluant una legislatura que, en el segon any, es va vore afectada greument per una pandèmia de dimensions desconegudes, que ha fet que les coses urgents, de vegades, passaren per davant d'altres importants. Per això, s'han incorporat actuacions imprevistes que, per la seua rellevància o pel seu impacte en la ciutadania, és important considerar:

 • Els acords per a la recuperació arran de la crisi de la pandèmia de la COVID-19.
 • L'Estratègia Valenciana de Recuperació, que ha articulat els acords amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol i les polítiques europees relacionades.

Durant tota la legislatura, el Consell ha fet un seguiment permanent de la gestió, mitjançant els seminaris de govern. Ara tenim a l'abast tot allò que s'ha fet en cadascun dels compromisos.

Metodologia utilitzada i estructura de la pàgina web

Metodologia utilitzada i estructura de la pàgina web

Per avaluar l'avanç en el compliment dels compromisos adquirits en el pacte de govern i que s'han desenvolupat al llarg de la legislatura 2019-2023, s'ha fet una anàlisi qualitativa, i també quantitativa.

 • De cadascun dels 132 compromisos recollits a l'Acord de govern, es desprenen les iniciatives necessàries per aconseguir-los.
 • Hem anomenat iniciativa a l'objectiu o propòsit que ens hem marcat per solucionar una necessitat o un problema concret.
 • Les actuacions realitzades en cada iniciativa son les mesures que s'han pres per a aconseguir l'objectiu. Poden consistir en l'elaboració d'un pla, d'un programa, l'aprovació d'una norma, la concessió d'ajudes o qualsevol altra mesura.

Per a conéixer tota aquesta activitat, podeu accedir a l'apartat Acció de Govern, on es poden consultar totes les iniciatives i les actuacions dedicades a cada compromís, agrupats pels 6 eixos de l'Acord de govern.

 

La informació està estructurada de la següent manera:

Eixos → Compromisos → Iniciatives → Actuacions

En este apartat també trobareu un cercador específic, on podrem accedir de forma ràpida als compromisos o iniciatives en funció del terme triat (ajudes, beques, canvi climàtic, cooperació, dependència, impostos, habitatge, ocupació, salut, etcètera). A més del cercador general situat a la part superior dreta de la pàgina durant tota la navegació.

Així mateix, podem accedir a l'apartat iniciatives per departaments, on els compromisos estan distribuïts segons les competències de cada conselleria.

Compliment dels objectius

De cadascuna de les iniciatives i de les actuacions que es recullen es mostra el seu grau de compliment.

Per simplificar només s'indica el terme "assolida" quan s'ha complit el 100% i el terme "en tràmit" si no s'ha acomplit totalment, inclús en el cas que estiga quasi acabada. De vegades, són processos iniciats però que tenen una tramitació complexa o que depenen d'altres actors.

Aquesta rendició de comptes, per incloure tots els departaments, té un caràcter més general i és complementària de les avaluacions periòdiques que cada conselleria realitza sobre les matèries que té competència.

Un marc per a la legislatura

A més, en l'apartat El marc de la Legislatura podrem trobar quatre apartats on es mostra, de forma gràfica, diversos aspectes estructurals, com són

Es tracta de mostrar una visió de conjunt, simplificada i accessible, més enllà de la informació de detall recollida en els altres apartats sobre l'acompliment dels compromisos.