Web Content Display

Compromís 126 - Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric

Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric. Establiment d'un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com l'aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca. Reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències de competències a la Generalitat, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.

Web Content Display

Iniciativa: Potenciar les relacions institucionals de la Generalitat amb l’Estat i el Govern Central

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Accions per a la potenciació de les relacions institucionals de la Generalitat amb l'Estat i el Govern Central per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació

Impuls i reforçament de les relacions amb l'Administració de l'Estat per enllestir aliances per al desenvolupament dels Fons Next GenerationE, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Pla Espanya Pot.

A més, donar suport al consens amb l'administració central per l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació. En el marc de la col·laboració institucional amb l'Estat, s'han establert ponts de comunicació i de col·laboració per a la gestió dels recursos per a la recuperació i modernització de la nostra economia.

Fons Next Generation

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional