Web Content Display

Compromís 13 - Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

Violència masclista. Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en totes les seues mesures a través dels organismes encarregats de desenvolupar-les. Modificació de la llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista i adaptar-se al conveni d'Istanbul i a les recomanacions de l'informe CEDAW (Comité de les Nacions Unides per a l'eliminació de la discriminació contra la dona). Inclourem un capítol específic sobre la tracta i explotació sexual de dones i xiquetes, xiquets i adolescents que establisca mecanismes adequats per a la prevenció, i pose en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

Web Content Display

Iniciativa: Posada en marxa de la I Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual (2021-2025) acordada en el marc del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Aprovació de la I Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual (juliol 2021)

L'Estratègia compta amb 3 eixos que s'estructuren en 10 àmbits, 53 objectius i 183 mesures, amb què es pretén unir esforços, coordinar i reforçar les estructures existents d'atenció integral a la víctima i activar mecanismes de prevenció, detecció i derivació al recurs assistencial adequat.

Assolida

Actuació 2

Avaluació intermèdia de la I Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual

En novembre de 2022 s'inicia el procés d'una avaluació intermèdia del compliment de les mesures: de les 183 mesures que conté l'Estratègia 113 es troben ja executades o en execució (62 %), 29 en procés (16 %) i 41 no desenvolupades (22 %). L'avaluació es ratifica en la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials del 18 de gener de 2023 i el Ple del Consell el 27 de gener de 2023.

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones