Web Content Display

Compromís 5. Ordenació de recursos naturals i prevenció d’incendis i altres riscos

Es redactarà el Pla de Prevenció d'Incendis i Riscos Naturals, dirigit especialment a les administracions locals, que atenga la situació d'emergència climàtica, amb una anàlisi de factors de risc i amb especial atenció a les mesures d'adaptació i mitigació que es puguen adoptar. S'acabaran d'impulsar els Plans d'Ordenació de Recursos Naturals, els Plans Rectors d'Ús i Gestió i els Plans d'Ordenació de Recursos Forestals. Afavorirem el compliment de mesures que incentiven la gestió forestal com el pagament per serveis ambientals.

Web Content Display

Iniciativa: Plans de Prevenció d’Incendis

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Garantir que tots els municipis tinguen aprovats el seu Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals

Redactar els Plans de Prevenció d'Incendis i Riscos Naturals, dirigits especialment a les administracions locals, que atenguen la situació d'emergència climàtica, amb una anàlisi de factors de risc i amb especial atenció a les mesures d'adaptació i mitigació que es puguen adoptar. Acabar d'impulsar els Plans d'Ordenació de Recursos Naturals, els Plans Rectors d'Ús i Gestió i els Plans d'Ordenació de Recursos Forestals. Afavorir també el compliment de mesures que incentiven la gestió forestal com el pagament per serveis ambientals.

 

A data de 23 de desembre de 2022 només falten per tramitar 30 Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals.

 

A més, s'han revisat i aprovat els Plans de Prevenció d'Incendis Forestals (PPIF) dels Parcs Naturals: tan sols falta aprovar el PPIF del Parc Natural del Túria i del PN del Penyagolosa.

 

Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals