Web Content Display

Compromís 131 - Seguiment dels acords comercials de la Unió Europea amb tercers països per defensar els interessos econòmics valencians

Impulsarem un grup de seguiment dels processos de negociació dels acords comercials de la Unió Europea amb tercers països amb la finalitat de defensar els interessos de l'economia valenciana des de l'inici de les negociacions.

Web Content Display

Iniciativa: Participació activa de la Comunitat Valenciana en el Semestre Europeu

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Seguiment dels treballs del Semestre Europeu

El Semestre Europeu és el marc en el qual es coordinen les polítiques econòmiques dels països de la Unió Europea. Permet als països de la UE debatre els seus plans econòmics i pressupostaris i saber com es va avançant en determinats moments al llarg de l'any. Des de la delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les s'han seguit els treballs del Semestre Europeu, que marca el procés de reformes estructurals i d'inversions, tenint en compte la dimensió territorial de cada estat membre.

Durant 2022 s'ha continuat fent seguiment del Semestre Europeu donat que els estats membres presentaren els seus programes d'estabilitat i convergència, exposant els seus plans de política econòmica i fiscal, com en cicles anteriors del Semestre Europeu, durant el mes d'abril de 2022.

https://presidencia.gva.es/va/web/dg-relaciones-ue/delegacio-a-brussel-les

Assolida

Actuació 2

Seguiment de les negociacions finals i conseqüències del BREXIT

Seguiment detallat i informació a la resta de conselleries i a la ciutadania, a través de la pàgina web específica BREXIT, de les negociacions entorn de l'acord d'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. Resposta a qüestions i inquietuds plantejades pels ciutadans i ciutadanes abans i després de la decisió.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat