Web Content Display

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Web Content Display

Iniciativa: Observatori de bretxa digital

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de l'Observatori de Bretxa  Digital

Té com a objectiu conéixer, entre altres aspectes, la situació en la Comunitat Valenciana en termes quantitatius i qualitatius de la bretxa digital en matèria d'accés, d'adquisició de competències digitals i de bon ús de les TIC, la distribució territorial d'aquesta problemàtica i els indicadors que es determinen en les polítiques públiques d'avanç de la societat digital.

 

 S'ha creat mitjançant el Decret 43/2021, de 18 de març, del Consell

Decret 43/2021 de creació de l'Observatori de Bretxa Digital

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital