Web Content Display

Compromís 123 - Consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu

Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d'oportunitats, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF.

Web Content Display

Iniciativa: Nova deducció autonòmica a l’IRPF en la Llei 3/2020

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Deducció en l'IRPF per la subscripció i el desemborsament d'accions o participacions en societats

Deducció en l'IRPF per les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció i el desemborsament d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals, o d'aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives. Establida per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

 

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc