Web Content Display

Compromís 55 - Nou pla de finançament per a les universitats i consolidació de les plantilles i carrera professional

Acordarem amb les universitats un nou pla de finançament amb objectius i indicadors clars i col·laborarem amb elles en l'estabilització i consolidació de les plantilles de professorat universitari, millorant la carrera professional del Personal Docent i Investigador, i adoptant les mesures necessàries per al seu rejoveniment progressiu.

Web Content Display

Iniciativa: Nou pla de finançament per a les universitats

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració d'un nou Pla Plurianual de Finançament (PPF) per a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que puga posar-se en marxa a partir de l'exercici 2023. Crear amb això un marc estable de finançament per a les universitats públiques que garantisca el servei públic de l'ensenyament.

 

L'esborrany de Pla Plurianual de Finançament es va presentar als equips econòmics de les universitats el 9 de novembre de 2022, havent-se organitzat sessions de treball per a recollir les seues aportacions.

 

Pel que fa al finançament, s'ha d'esmentar que la de Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 contempla una línia dotada amb 64.769.382 € per a la Implementació del Pla Pluriennal de Finançament.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Universitats