Web Content Display

Compromís 31 - Reducció de l’empobriment infantil

Reduirem l'empobriment infantil desenvolupant i garantint una dotació estable de la renda valenciana d'inclusió millorant la coordinació de tots els departaments de la Generalitat per a la seua correcta implementació, especialment per als itineraris d'inclusió i les ajudes directes complementàries, com garantir la gratuitat en l'educació 0- 3 anys.

Web Content Display

Iniciativa: Millora del procediment de gestió de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ampliació d'informació sobre RVI a les oficines prop d'atenció a la ciutadania

Informar a la ciutadania des dels serveis del PROP sobre la tramitació i gestió del seu expedient. Es donarà accés a les oficines PROP a la consulta de l'argumentari dissenyat per al 012 sobre la situació dels expedients perquè qualsevol persona puga fer consulta de l'expedient, ampliant d'aquesta manera la xarxa d'informació.

Assolida

Actuació 2

Sistema d'avisos per SMS

Implementar un sistema d'avisos als titulars i beneficiaris de la RVI perquè reben un SMS en els seus mòbils recordant-los que han de renovar la sol·licitud de RVI després d'haver transcorregut tres anys des de la seua resolució.

Aquest sistema d'avisos és personalitzat en tant al fet que cada persona rebrà la data finalització així com la data límit en la qual ha de registrar la seua sol·licitud de renovació a l'Ajuntament de residència.

En 2022 9.272 persones han sigut beneficiaries d'aquest servei.

Assolida

Actuació 3

Alarmes i automatitzacions en aplicatiu MASTIN

Implementar funcions automàtiques en la gestió d'expedients de RVI dins de l'aplicatiu informàtic. Establir un sistema d'automatitzacions perquè realitze determinades funcions en l'aplicatiu Mastin de manera automàtica. Per exemple, sol·licitar automàticament les certificacions a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI) i validar l'emplena d'aquests requisits, també revisar la documentació adjuntada validant que és correcta o no.

Assolida

Actuació 4

Simulador de la Renda Valenciana d'Inclusió

Creació d'un simulador en línia perquè la ciutadania puga comprovar si compleix els requisits per a rebre la prestació i l'import aproximat que li puga correspondre.

https://inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/renta-valenciana-de-inclusion-rvi

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius