Web Content Display

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Web Content Display

Iniciativa: Mesures de suport a les instal·lacions d’energies renovables, l’autoconsum ciutadà, comercial i industrial

 • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla d'energies renovables

Pressupost: 19.089.125 € (entre 2020 i 2023).

IVACE continua amb les línies d'actuació per a donar suport a la implementació d'energies renovables.

Assolida

Actuació 2

Pla de foment de l'autoconsum

Pressupost: 116.948.036 € (entre 2020 i 2023).

Es tracta d'un Pla integral que contempla accions en tots els àmbits: el domèstic, l'empresarial i l'Administració.

Assolida

Actuació 3

Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en Edificis Públics

Pressupost: 9.941.589 € (entre 2020 i 2023).

El seu objectiu principal és la reducció del consum i dels costos energètics dels edificis, serveis i equipaments públics de la Generalitat, i, per tant, les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades.

Assolida

Actuació 4

Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica

Pressupost: 191.798.131 € (entre 2020 i 2023).

L'objectiu és assolir una reducció en el consum primari d'energia d'almenys el 35,4% per a l'any 2030.

Dins de l'àmbit industrial, les mesures que desenvolupa l'IVACE Energia se centren en la reducció dels consums elèctrics i gas natural en les instal·lacions existents i en la reducció del consum procedent de derivats del petroli gràcies al foment de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica.

Assolida

Actuació 5

Creació d'un fons de compensació i equilibri territorial del Pla Eòlic

Pressupost: 16.872.742 € (entre 2020 i 2023).

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

Les actuacions susceptibles de suport son:

Projectes de millora d'infraestructures rurals i de serveis.

Projectes d'impuls de les energies renovables.

Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques.

Assolida

Òrgan responsable

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)