Web Content Display

Compromís 56 - Continuar l'avanç en política de beques i posada en marxa d'altres mecanismes

Continuarem avançant en una política de beques, juntament amb la posada en marxa d'altres mecanismes, que permeten que cap estudiant haja de renunciar als estudis per raons econòmiques, així com implementarem altres mesures que reconeguen l'esforç acadèmic de l'estudiantat.

Web Content Display

Iniciativa: Major inversió en beques

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Creació i augment de les beques en Formació Professional (FP)

Tot i que l'educació gratuïta està garantida, s'han creat diferents beques per millorar la gratuïtat de totes aquelles despeses associades a l'escolarització i la formació.

El curs passat, 2021-2022, es van convocar beques per a FP per un import de 1,7 milions d'euros d'inversió.

La gran acollida que han tingut estes beques ha motivat que, en els Pressupostos de la Generalitat 2023, s'haja consignat la quantitat de 8 milions d'euros destinats a beques a la FP.

Assolida

Actuació 2

Beques al material escolar, novetat per al curs 2023-2024

Diferents entitats alerten de la necessitat de contribuir a la compra del material escolar entre la població escolar que no s'ho pot permetre.

Per això, per al curs vinent, tot l'alumnat que compte amb beca menjador 100%, tindrà també un bo per a la compra de material escolar valorat en 30€.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Personal Docent i Direcció General de Formació Professional i Règim Especial