Web Content Display

Compromís 58 - Posada en marxa d'un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats

Posarem en marxa un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats per dur endavant noves fórmules que ens permeten competir en igualtat amb altres sistemes d'investigació, mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes, l'atracció de fons externs i la contractació indefinida del personal investigador que s'haja beneficiat del programa GENT, que aportarà un major retorn a la societat valenciana, i aprovarem l'estatut del personal investigador laboral.

Web Content Display

Iniciativa: Inversió en infraestructures i equipaments dedicats a la investigació i innovació

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Finançament d'inversions en infraestructures i equipament necessàries per a la investigació d'excel·lència que desenvolupen les universitats públiques del sistema universitari valencià i altres centres públics d'investigació (IDIFEDER)

 

Reforçar el Sistema Valencià de I+D+i i, en concret, la investigació realitzada en les universitats públiques valencianes, en consorcis públics d'investigació adscrits a la Generalitat no pertanyents al sector sanitari i en organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat situats en la Comunitat Valenciana mitjançant la dotació de fons per a adquisició i actualització d'infraestructures, equipaments i tecnologies d'última generació d'I+D+i, que permeten avançar en la realització d'activitats d'investigació d'excel·lència.

Aquestes subvencions es troben alineades amb els objectius específics del programa marc d'investigació de la UE, així com de Programes FEDER 2014-2020

En aquesta legislatura s'han resolt tres convocatòries a aquest efecte: IDIFEDER 2018-2020 (26.660.000 euros); IDIFEDER 2020-2021 (12.496.000; euros) i IDIFEDER 2021-2022 (23.591.000 euros).

Resolució de concessió subvencions 2018

Resolució de concessió subvencions 2020

Resolució de concessió subvencions 2021

Assolida

Actuació 2

Construcció d'obra nova, reforma o ampliació d'edificis, dedicats a la investigació d'excel·lència, innovació i transferència

Durant l'últim semestre de 2021 es va impulsar una convocatòria d'expressions d'interés a les universitats públiques valencianes per a identificar les necessitats més peremptòries de les universitats públiques valencianes en infraestructures científiques, laboratoris o similars (construcció d'obra nova o rehabilitació) dedicades exclusivament a la investigació d'excel·lència, innovació i transferència, que va ser presa en consideració el 2 de novembre de 2021 la qual s'estima que mobilitze entre 2022-2024 un total de 26.579.409,52 €.

https://innova.gva.es/documents/161863198/174254771/Conv.+Expr.+Int.+Obra+V/

En tràmit

Actuació 3

Suport a les Infraestructures Cientificotècniques Singulars (ICTS) radicades en la Comunitat Valenciana

 

Des de 2021 es consigna en els pressupostos de la Generalitat una línia de suport per a les 4 ICTS situades en la Comunitat valenciana. Pressupost 2023: 1 milió.

El suport a les ICTS és clau per a la investigació i transferència en la nostra Comunitat perquè es tracta d'instal·lacions, recursos o serveis que la comunitat científica-tecnològica necessita per a desenvolupar investigació d'avantguarda i de màxima qualitat, així com per a transmetre, intercanviar i preservar el coneixement.

Addicionalment, es finançaran accions de coordinació d'aquestes infraestructures cientificotècniques amb el sistema científic-investigador i el sistema empresarial. Moltes d'aquestes instal·lacions poden funcionar a la seua màxima capacitat si es coordina tot el sistema públic d'universitats i centres d'investigació de manera que donen servei al major nombre possible de grups d'investigació, i fins i tot es fomente la col·laboració ICTS-centre d'investigació-empresa.

Assolida

Actuació 4

Vertebració de la innovació en la Comunitat

Suport financer a la Universitat Politècnica de València per a la construcció d'un parc científic al Campus d'Alcoi que contribuïsca a la vertebració econòmica i social de les Comarques Centrals de la Comunitat Valenciana.

En 2023 s'ha pressupostat 250.000 euros a través de la línia S8778000 Construcció Parc Científic a les Comarques Centrals.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació