Web Content Display

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Web Content Display

Iniciativa: Integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiques sectorials, especialment indústria

 • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla d'energia sostenible

Pressupost: 361.375.605 € (entre 2020 i 2023).

La reorientació de la política energètica en la Comunitat Valenciana està basada en tres documents fonamentals: l'avantprojecte de llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 i el Pla Valencià Integrat d'Energia i Canvi Climàtic 2030 (PVIECC 2030).

Nova regulació incorporada mitjançant disposició addicional quarta del DECRET LLEI 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

L'objectiu es evitar el sobredimensionament de la xarxa elèctrica que sufraga directament la persona consumidora, i així garantir que tots els consumidors i consumidores tenen els mateixos drets elèctrics i no depenen de la distribuïdora que els toca, i per a dotar de racionalitat i transparència el dimensionament de les infraestructures elèctriques associades a actuacions industrials, comercials, etc.

Assolida

Òrgan responsable

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)