Web Content Display

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Web Content Display

Iniciativa: Innovació en transparència i govern obert

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Signatura d'un conveni amb la fundació Las Naves (fundació per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana)

Objectiu: La realització d'actuacions de foment de la innovació pública i social en l'àmbit del govern obert a la Comunitat Valenciana.

Pressupost: 30.000 €

https://gvaoberta.gva.es/es/convenios?organosvigentes=true&registro=0257/2022&buscar=true

Projectes:

https://www.lasnaves.com/avalua-lab-proyectos/barometre-de-lavaluacio-de-politiques-publiques/

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=989376

https://www.youtube.com/watch?v=Uwm1edV32Qc&t=43s

Assolida

Actuació 2

Creació d'un grup de treball interdisciplinari per a l'estudi de la creació d'un registre d'algoritmes

Objectiu: Es pretén la creació d'un registre d'algoritmes que tinguen impacte en els procediments administratius o en la prestació dels serveis públics, tal com assenyala l'article 16.1.l de la Llei 1/2022, de 13 d'abril de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern