Web Content Display

Compromís 3. Impuls d'una Llei per l'Economia Circular i del Pla Integral de Residus

Impulsarem una Llei per l'Economia Circular que integre els principis d'Economia Circular de la UE. Impulsarem el compliment de l'acabat d'aprovar Pla Integral de Residus (PIR). Avançarem en mesures fiscals que desincentiven la crema de residus de cicle obert, l'eliminació a través d'abocadors i el flux de residus més contaminants.

Web Content Display

Iniciativa: Impuls de la Llei d’Economia Circular

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Aprovació de la Llei de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular.

Aquesta llei naix de la necessitat de garantir un elevat grau de protecció del medi ambient i d'adaptació del nostre model econòmic al context de lluita contra el canvi climàtic i per a garantir un ús més racional i eficient dels recursos naturals i dels ecosistemes, així com de la necessitat d'adaptar el marc jurídic valencià per a donar compliment a la legislació i als objectius estratègics tant europeus com estatals en matèria de residus i economia circular.

LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental