Web Content Display

Compromís 30 - Desplegament dels recursos residencials i diürns previstos en l’Estratègia Valenciana de Salut Mental

Desplegarem els recursos residencials i diürns previstos en l'Estratègia Valenciana de Salut Mental per assegurar la cobertura a tot el territori, tot garantint la coordinació sociosanitària.

Web Content Display

Iniciativa: Implementar la xarxa específica de salut mental, vinculant el desenvolupament d'acord amb l'anàlisi de desigualtats i determinants de salut

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Increment infraestructures salut mental

S'ha iniciat ja la creació de 3 hospitals de dia infantojuvenils, un en cadascuna de les províncies i s'amplia la xarxa d'hospitals de dia d'adult afegint dos hospitals de dia en departaments de salut que no disposaven d'aquests: El del Clínic – Malva-rosa ja està obert i el de l'Arnau- Llíria està en tràmit.

https://www.san.gva.es/es/web/dgas/cartera-de-servicios1

 

En tràmit

Actuació 2

Programa de tractament assertiu

Millorem l'atenció a la salut mental amb la creació d'un programa de tractament assertiu comunitari en cada departament de salut: s'han organitzat fins al moment 13 equips de tractament assertiu comunitari (ETAC) i 7 equips d'intervenció comunitària, aquests últims dirigits a població infantojuvenil.

https://www.san.gva.es/web/dgas/estrategia-de-salut-mental

 

En tràmit

Actuació 3

Increment de recursos humans per a salut mental

Per a atendre les necessitats detectades s'ha completat la dotació de recursos humans necessaris per a garantir l'equitat i la qualitat en funció de la reorganització de la xarxa amb la creació de 256 places estructurals.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Assistència Sanitària