Web Content Display

Compromís 35 - Creació d'un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància

Crearem un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància des d'una òptica integral i en col·laboració amb totes les administracions intervinents seguint el model Barnahus.

Web Content Display

Iniciativa: Implantació del Model Barnahus

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Diagnòstic previ

Aquest model es configura com un recurs en forma d'espai amigable, i compta amb professionals especialitzats i coordinats, agrupant en un mateix espai tots els agents que intervenen en un cas de violència contra la infància; evitant que el xiquet o la xiqueta haja de reviure la seua experiència a través de múltiples declaracions i proporcionant un entorn amigable i respectuós amb les seues necessitats.

S'ha fet una anàlisi del model i la seua implantació a la Comunitat Valenciana.

Assolida

Actuació 2

Búsqueda d'espais i preparació d'un projecte pilot en Castelló

La ubicació d'aquest projecte pilot ja està determinada i s'està treballant conjuntament amb la Conselleria d'hisenda i Model Econòmic per poder llogar l'espai.

Per a la implementació correcta d'aquest pilotatge és necessari un equip fixe interdisciplinari i un equip mòbil, la composició del qual, serà variable en funció de les casuístiques detectades.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Infància i Adolescència