Web Content Display

Compromís 26 - Continuació de la millora en la gestió de la dependència

Continuarem reduint els terminis de valoració i resolució d'expedients de prestacions per a persones en situació de dependència. En aquest sentit, es continuaran ampliant i consolidant els equips base multidisciplinars contemplats en la Llei de Serveis Socials inclusius a través de la implementació del contracte-programa plurianual amb les entitats locals.

Web Content Display

Iniciativa: Grup especial operatiu (GEO) dependència

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació del grup especial operatiu (GEO) per a la tramitació d'expedients de dependència

Es tracta d'un equip de funcionariat especialitzat en dependència. La seua finalitat es resoldre els expedients complexes que es queden aturats en alguna part del procediment per la dificultat que implica la casuística concreta.

L'acció d'aquest grup, la simplificació dels tràmits, la relació amb l'administració i el bon funcionament de tota l'atenció a la dependència en general implica una mitjana de 3600 expedients resolts al mes.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal