Web Content Display

Compromís 59 - Promoció d'hàbits de lectura des de la infància, Pla de foment del llibre i Mapa de Lectura Pública Valenciana

Promourem els hàbits de lectura des de la infància i aprofundirem en el Pla de foment del llibre i la lectura i el Mapa de Lectura Pública Valenciana, millorant la normativa en matèria de biblioteques.

Web Content Display

Iniciativa: Fomentar la lectura i augmentar ajudes al sector del llibre

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació del Pla Valencià de Foment de la Lectura

Es va crear un Pla per al foment de la lectura 2017-2021 que ha sentat les bases de la inversió, ajudes i accions que es desenvolupen en l'actualitat.

Assolida

Actuació 2

Pacte Valencià per la lectura (2022)

Naix amb l'adhesió de la Generalitat, universitats públiques, diputacions i FVMP i està obert a més institucions i entitats.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998018

Assolida

Actuació 3

Augment d'ajudes al sector del llibre

El Programa "llibre, arxius i biblioteques" ha augmentat notablement la seua dotació pressupostària. Per a 2023 augmenta quasi un 10% respecte a 2022, arribant als 14,1 milions. Cal destacar les línies d'ajudes a editorials i llibreries.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Cultura i Patrimoni