Web Content Display

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Web Content Display

Iniciativa: Foment de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre les persones majors

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

 

Campanya divulgativa per a fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre les persones majors de la comunitat valenciana  CNME21/DGLBD/01

Contractes de serveis per a la realització de creativitats destinades a accions comunicatives i publicitàries amb l'objectiu de sensibilitzar a les persones majors sobre els avantatges de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació fomentant així el seu envelliment actiu i millorant la seua qualitat de vida.

Difusió publicitària de campanya  per a fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre les persones majors. CNME21/DGLBD/03 

Anualitat: 2021 - 2022

https://innova.gva.es/va/web/brecha-digital/mai-es-tard-per-a-viure-millor

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital