Web Content Display

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Web Content Display

Iniciativa: Foment de l'accés a les TIC i la formació en competències digitals de persones amb diversitat funcional o discapacitat

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Conveni amb el Comité d'Entitats de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV), per a fomentar l'accés a les TIC i la formació en competències digitals de persones amb diversitat funcional o discapacitat

 

Anualitats:

-2021: 100.000 €

-2022: 150.000 €

-2023: 150.000 €

 

Conveni 2022:

Conveni CERMI CV

 

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital