Web Content Display

Compromís 112 - Enfortiment de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, i potenciació dels sistemes d’alertes

Anticorrupció i lluita contra el frau: Enfortiment de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, i potenciació dels sistemes d'alertes per a detectar irregularitats. Creació d'un cos tècnic especialitzat per al suport judicial contra la corrupció. Reforçarem l'Advocacia de la Generalitat amb personal especialitzat amb la finalitat de personar-se en els casos de corrupció i la recuperació dels diners furtats.

Web Content Display

Iniciativa: Expedients de recuperació d'actius

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Seguiment dels procediment judicials per actuacions que han produït un perjudici econòmic a la Generalitat

La Direcció General de Relacions amb Les Corts realitza el seguiment i promou la actuació de l'Advocacia General de la Generalitat en els procediments judicials i en l'execució de les sentencies quan de les actuacions es desprén un perjudici econòmic per a la Generalitat com a conseqüència d'actuacions fraudulentes per part d'autoritats i personal empleat públic.

Fins gener 2023, com a conseqüència d'estes actuacions, s'han recuperat 8.130.139 €. El import al que actualment ascendeix la possible recuperació es de més de 13.500.000 €.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb les Corts