Web Content Display

Compromís 80 - Pla de digitalització del teixit productiu valencià

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica, la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Web Content Display

Iniciativa: Estratègia d'Especialització Intel·ligent S3 de la Comunitat Valenciana 2021-2027

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Actualització de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent S3 de la Comunitat Valenciana 2021-2027

 

L'Estratègia d'Especialització Intel·ligent S3 ocupa un lloc central en la política regional europea en el marc del període de programació de fons estructurals FEDER per al període 2021-2027, com a condició habilitant, i ha d'estar integrada amb les polítiques a nivell nacional i internacional de ciència i tecnologia.

S'ha revisat i actualitzat la S3-CV 2021-2027, replantejant el patró d'especialització regional, establint noves prioritats temàtiques, objectius i programes, i revisant els sistemes de governança, de seguiment i avaluació i del pla financer.

 

https://innova.gva.es/va/web/innovacion/estrategia-cv-s3

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Innovació