Web Content Display

Compromís 80 - Pla de digitalització del teixit productiu valencià

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica, la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Web Content Display

Iniciativa: Escola de postgrau i xarxa de centres d'investigació en intel·ligència artificial (Val-GRAI)

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació de l'Escola de Postgrau i Xarxa de Centres d'Investigació en Intel·ligència Artificial (Val GRAI)

Amb la creació de l'Escola s'establirà una comunitat de personal investigador, professorat, alumnat que creen valor per a la societat amb un treball rigorós i responsabilitat social mitjançant la investigació i l'educació pionera en IA.

La missió clau és la formació de la pròxima generació de personal expert en IA, oferint programes internacionals de formació impartits pel professorat més destacat en el camp de la IA.

A l'abril de 2022 (22/04/2022) va quedar signat el conveni entre ValgrAI i la Generalitat per al finançament de l'entitat i el compliment dels seus fins ValgrAI per import de 2 milions d'euros en 2022. Aquest import serà igual en els Pressupostos de 2023.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació