Web Content Display

Compromís 68 - Elaboració d'una Llei valenciana d’ocupació

Elaborar una Llei valenciana d'ocupació que estructure el sistema d'agents i institucions que intervenen en matèria de polítiques d'ocupació i desenvolupament territorial, en coordinació amb els serveis formatius i socials.

Web Content Display

Iniciativa: Elaboració i tramitació d’un projecte de Llei Valenciana d’Ocupació

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Avantprojecte de Llei Valenciana d'Ocupació

L'esborrany es troba molt avançat, en fase d'al·legacions per part dels agents econòmics i socials, però donat que es va iniciar la tramitació de la llei estatal, es va alentir la tramitació de la Llei autonòmica per tal de tenir major coordinació amb els instruments normatius.

En tràmit

Òrgan responsable

LABORA