Web Content Display

Compromís 17 - Impuls de polítiques d'igualtat que faciliten la inclusió sociolaboral de les dones i una nova llei valenciana d'igualtat

Impulsarem una nova llei valenciana d'igualtat basada en la redistribució, la igualtat en l'àmbit laboral i la lluita contra la bretxa salarial; polítiques de reconeixement de drets, polítiques de foment de la paritat i polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries. Elaborarem i implementarem plans d'igualtat en l'administració valenciana, sector públic instrumental i entitats participades majoritàriament amb capital públic. Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes d'ocupació com a mecanisme per a facilitar la inclusió sociolaboral de les dones.

Web Content Display

Iniciativa: Elaboració d’una nova llei valenciana d’igualtat

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Redacció de l'avantprojecte

En 2021 es va iniciar la tramitació per a l'elaboració de la nova Llei d'Igualtat.

L'avantprojecte de llei té per objecte promoure i garantir la igualtat plena, real i efectiva de dones i homes, a través, entre altres, de la redistribució de riquesa i de temps, la igualtat en l'àmbit laboral i la lluita contra la bretxa salarial; polítiques de reconeixements de drets i de foment de la paritat, així com polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries.

Consulta pública prèvia

Per a facilitar que la ciutadania puga opinar sobre l'oportunitat d'impulsar un avantprojecte de llei d'igualtat de gènere i, sobre tot, per recollir aportacions sobre els problemes detectats i les possibles solucions a les problemàtiques detectades.

Procés participatiu dinamitzat

Durant l'últim quadrimestre de 2021 es va realitzar un procés participatiu dinamitzat, organitzat en 9 grups de treball entorn de diferents temàtiques vertebradores de la llei. En total van participar 46 entitats. 123 dones i homes van plantejar propostes en els diferents eixos de la llei.

Informació pública

En tràmit

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat