Web Content Display

Compromís 22 - Drets sexuals i reproductius. Creació d'un pla de salut sexual des de la perspectiva de gènere i LGTBI+

Drets sexuals i reproductius. Creació d'un pla de salut sexual des de la perspectiva de gènere i LGTBI+, especialment entre les i els més joves, afavorint la seua implementació en centres educatius en tots els cicles o etapes sexuals de les dones. Garantirem progressivament la interrupció voluntària de l'embaràs en la sanitat pública.

Web Content Display

Iniciativa: Drets sexuals i reproductius, perspectiva de gènere, diversitat

 • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Elaboració de protocols i guies sobre els drets sexuals i reproductius

La salut sexual i reproductiva suposa un dels canvis i avanços més profunds en els drets de les persones en la societat actual i per això s'està fent un esforç per a reduir les desigualtats entre dones i homes facilitant materials de treball per als i les professionals:

 • Protocol assistencial per a la preservació de la fertilitat en persones transsexuals a la Comunitat Valenciana.
 • Estratègia de salut sexual i reproductiva de la Comunitat Valenciana 2017 2021.
 • Actualització clínica en salut sexual i reproductiva.
 • Actualització Protocol d'Actuació sanitària davant la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana.
 • Guia clínica per a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) pel mètode farmacèutic.
 • Protocol d'atenció integral, sanitària i judicial a víctimes d'agressions sexuals de la Comunitat Valenciana 2019.

 

https://www.san.gva.es/es/web/igualdad/protocolo-de-atencion-integral-victimas-de-agresiones-sexuales

https://www.san.gva.es/web/igualdad/salud-genero

Assolida

Actuació 2

Formació especialitzada en l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) 2017-2022

També es forma als i les professionals en matèria de drets sexuals i reproductius:

 • La violència de gènere: conceptes generals i el seu abordatge sanitari.
 • Maneig farmacològic de la interrupció voluntària de l'embaràs.
 • Agressions sexuals: atenció integral, sanitària i judicial, en els serveis sanitari.
 • Diversitat sexual.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Assistència Sanitària/Escola Valenciana d'Estudis de la Salut