Web Content Display

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Web Content Display

Iniciativa: Avançar en la digitalització de l’Administració de Justícia

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Sistema judicial Just@

S'ha avançat en la modernització de la Justícia en la Comunitat Valenciana amb diverses actuacions al llarg d'aquesta Legislatura:

  • S'han distribuït més de 5.000 portàtils per al personal de la carrera judicial i fiscal, així com lletrats i lletrades i també per al 70% de la plantilla de l'Administració de Justícia.
  • S'han realitzat 6.100 connexions d'accés remot (VPN)
  • S'ha posat en marxa la plataforma Aurea, sistema de gravació que permet celebrar vistes telemàtiques, retransmetre, gravar i emmagatzemar documents digitals.
  • S'ha invertit en aplicacions i nous sistemes d'interoperabilitat (cita prèvia i seu electrònica).

A més, enguany s'ha implantat el visor de l'expedient digital i està prevista la implantació progressiva del sistema judicial Just@CV que finalitzarà en 2024 amb una inversió de 6 milions d'euros.

Així mateix, es continuaran realitzant altres inversions en noves tecnologies com la compra de portàtils, la digitalització dels llibres del registres civils des de 1935 i el repartiment de tabletes portafirmes per a digitalitzar la firma biomètrica i reduir el paper.

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia