Web Content Display

Compromís 94 - Desplegament de la Llei de Pesca Marítima i aqüicultura

Desenvoluparem la Llei de Pesca Marítima i aqüicultura per a promocionar la diversificació de l'activitat pesquera, la parada biològica i el foment de la gastronomia i el turisme d'aquest sector primari.

Web Content Display

Iniciativa: Desenvolupament Llei de Pesca Marítima i aqüicultura

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Desenvolupament Llei de Pesca Marítima i aqüicultura: Ordenació de l'Aqüicultura

 

Decret 236/2022, necessari per a una adequada regulació del procediment d'autorització de l'activitat d'aqüicultura, el règim d'inscripció i funcionament del registre dels seus establiments i la seua organització espacial, que permeta promoure el sector aqüícola i donar suport al seu desenvolupament sostenible i la seua innovació, objectius establits en el títol V de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

 

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/12/pdf/2022_13152.pdf

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca