Web Content Display

Compromís 42 - Regulació de la realització de pràctiques en els centres, serveis i organismes públics

Es regularà la realització de pràctiques en els centres, serveis i organismes públics, amb la finalitat de garantir la qualitat de les mateixes i la prioritat de l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics.

Web Content Display

Iniciativa: Convenis amb universitats públiques i privades que regulen les pràctiques docents en l'àmbit de les ciències de la salut

 • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Subscripció de convenis amb les diferents universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització de pràctiques docents de titulacions de ciències de la salut

Per a assegurar la màxima qualitat possible en la formació de professionals de la salut en l'àmbit dels ensenyaments universitaris oficials, es col·labora entre les universitats i les institucions sanitàries de la Comunitat Valenciana, de manera que s'assegure una formació bàsica i clínica i es perseguisca l'excel·lència en la formació i en la pràctica clínica. Per a això se subscriuen convenis amb les diferents universitats de la Comunitat Valenciana:

 • Universitat de València Estudi General
 • Universitat Jaume I
 • Universitat Miguel Hernández d'Elx
 • Universitat d'Alacant
 • Fundació Universitària San Pablo-CEU, a través de la Universitat Cardenal Herrera-CEU.
 • Fundació Universitat Catòlica de Valencia San Vicente Màrtir
 • Universitat Europea de Valencia

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Recursos Humans