Web Content Display

Compromís 59 - Promoció d'hàbits de lectura des de la infància, Pla de foment del llibre i Mapa de Lectura Pública Valenciana

Promourem els hàbits de lectura des de la infància i aprofundirem en el Pla de foment del llibre i la lectura i el Mapa de Lectura Pública Valenciana, millorant la normativa en matèria de biblioteques.