Web Content Display

Compromís 56 - Continuar l'avanç en política de beques i posada en marxa d'altres mecanismes

Continuarem avançant en una política de beques, juntament amb la posada en marxa d'altres mecanismes, que permeten que cap estudiant haja de renunciar als estudis per raons econòmiques, així com implementarem altres mesures que reconeguen l'esforç acadèmic de l'estudiantat.