Web Content Display

Compromís 30 - Desplegament dels recursos residencials i diürns previstos en l’Estratègia Valenciana de Salut Mental

Desplegarem els recursos residencials i diürns previstos en l'Estratègia Valenciana de Salut Mental per assegurar la cobertura a tot el territori, tot garantint la coordinació sociosanitària.