Web Content Display

Compromís 106 - Codi Ètic del turisme valencià

Les ajudes públiques al sector turístic i de les vacances socials es dirigiran als operadors que subscriguen el Codi Ètic pel qual assumeixen compromisos socials i laborals, vetlant perquè el personal que presta servei de neteja en els establiments turístics estiga subjecte al conveni col·lectiu de l'hostaleria.