Web Content Display

Compromís 31 - Reducció de l’empobriment infantil

Reduirem l'empobriment infantil desenvolupant i garantint una dotació estable de la renda valenciana d'inclusió millorant la coordinació de tots els departaments de la Generalitat per a la seua correcta implementació, especialment per als itineraris d'inclusió i les ajudes directes complementàries, com garantir la gratuitat en l'educació 0- 3 anys.

Web Content Display

Iniciativa: Banc de llibres gratuït

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ampliar el pressupost destinat a la gratuïtat de llibres escolars

En esta legislatura la partida pressupostària destinada a aquesta actuació ha passat de 42,5 milions en 2019 a 71,7 milions en l'actualitat.

Des de 2015 s'ha multiplicat quasi per 8, passant de 9,3 milions en 2015 als 71,7 milions en l'actualitat.

Assolida

Actuació 2

Ampliar el nombre d'alumnat beneficiari de la gratuïtat de llibres escolars

Som una de les 5 comunitats autònomes de l'Estat que comptem amb un programa de llibres gratuïts.

El nombre d'alumnes beneficiaris de llibres gratuïts ha anat creixent cada any. En esta legislatura s'ha incrementat en 27.751 alumnes.

Actualment estem en 458.222, mentre que en 2015 el nombre era de 16.492 alumnes.

Assolida

Actuació 3

Xarxa Llibres a Batxillerat

El curs 2023-2024 serà el primer que comptarà amb un banc de llibres gratuït de la Generalitat a Batxillerat, el que ens farà passar dels 500.000 alumnes amb llibres gratuïts i ens convertirà en l'única comunitat autònoma amb llibres gratuïts en Batxillerat.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Centres Docents