Web Content Display

Compromís 9. Estratègia per a la mobilitat sostenible

Desenvoluparem i executarem una estratègia per a la mobilitat sostenible. Habilitarem àrees per a l'estacionament de vehicles, bicicletes i patinets (Parks & Ride i Bicibox) en les zones de bescanviadors del transport de rodalia i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Així com també, continuar amb el foment dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Web Content Display

Iniciativa: Augmentar la seguretat en el transport públic de la Generalitat i potenciar altres opcions de transport ferroviari

  • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Entrada en funcionament de l'Agència Valenciana de seguretat Ferroviària (AVSF)

 

El Consell aprova per Decret 272/2019, de 27 de setembre, l'Estatut de l'AVSF (DOGV 27/01/2020) i uns mesos més tard són nomenats els membres del seu Consell rector. Amb això es possibilita el funcionament de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària a fi que servisca d'instrument que permeta dotar el sistema ferroviari autonòmic d'un eficaç i eficient mecanisme de prevenció, supervisió, investigació i contínua correcció d'aquest.

 

https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2019/12/27/272/vci

Assolida

Actuació 2

Acord de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE)

 

Presentació per FGV de "l'Objectiu 2030" i acord de col·laboració en matèria de seguretat amb l'AVSRE. Signat l'acord el 29/09/2020; presentat el Pla FGV "2030" el 10/02/2022

 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=892017

Assolida

Actuació 3

Estudi per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies a la Comunitat Valenciana

 

Estudi licitat el 30/10/2020; adjudicat el 02/03/2021; Signat contracte el 01/04/2021. Acabada la redacció en 2022.

 

L'Estudi té per objecte identificar i definir les actuacions que pot desenvolupar la Generalitat amb l'objectiu d'impulsar el transport ferroviari de mercaderies i establir els procediments necessaris per a desenvolupar-lo i les vies per a finançar-lo. Complementàriament, es pretén identificar possibilitats d'utilització de les autopistes ferroviàries per al tràfic comercial i el paper que tenen en el desenvolupament d'un sistema logístic sostenible i eficient.

 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=936738

Assolida

Òrgan responsable

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana / Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària / Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat