Web Content Display

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Web Content Display

Iniciativa: Aprovació d’un decret que regule l'atenció a la ciutadania i les oficines d'assistència en matèria de registre en l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Millorar els elements que intervenen en el sistema d'atenció a la ciutadania: normatius, organitzatius, tecnològics i humans

El nou decret planteja importants millores en l'atenció a la ciutadania. Regula detalladament i millora el sistema d'informació d'atenció a la ciutadania, pedra angular sobre la qual es dona suport a l'atenció presencial, telefònica i digital als ciutadans i ciutadanes. Àmplia els horaris d'atenció presencial i potencia els nous canals digitals.

Actualment l'esborrany del decret es troba en fase de tramitació i es pot  consultar en GVA oberta:

https://participacio.gva.es/va/normativa-en-tramitacion

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern