Web Content Display

Compromís 9. Estratègia per a la mobilitat sostenible

Desenvoluparem i executarem una estratègia per a la mobilitat sostenible. Habilitarem àrees per a l'estacionament de vehicles, bicicletes i patinets (Parks & Ride i Bicibox) en les zones de bescanviadors del transport de rodalia i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Així com també, continuar amb el foment dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Web Content Display

Iniciativa: Ajudar al transport per carretera

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Ajudes a empreses que presten transport públic regular de viatgers d'ús general, afectades per les conseqüències de la pandèmia per COVID19

 

1.- Decret 88/2020, de 31 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes per la COVID-19 a empreses que presten transport públic regular de viatgers d'ús general.

 • Data de resolució: novembre 2020
 • Nombre Empreses beneficiàries: 49
 • Import total concedit: 2,99 M€

 

2.- Decret llei 15/2020, de 23 d'octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar a les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d'ús general en la Comunitat Valenciana per la COVID-19.

 • Data de resolució: desembre 2020
 • Nombre Empreses beneficiàries: 51.
 • Import total concedit: 13,81 M€

 

3.- Decret llei 15/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar a les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d'ús general en la Comunitat Valenciana per la COVID-19.

 • Data de resolució: desembre de 2021
 • Nombre Empreses beneficiàries: 51
 • Import total concedit: 10,32 M€

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6363.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/19/pdf/2021_10458.pdf

Assolida

Actuació 2

Ajudes al sector del taxi, afectat per les conseqüències de la pandèmia per COVID19

 

Ordre 1/2021, de 15 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la COVID-19.

 • Data de resolució: juny 2021
 • Nombre taxis subvencionats: 4.387
 • Import total concedit: 4,74 M€

 

 https://dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1395.pdf

Assolida

Actuació 3

Ajudes a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera, afectades per les conseqüències de la pandèmia per COVID19

 

Decret llei 8/2021, de 7 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la COVID-19.

 • Data de resolució: juliol 2021
 • Nombre Empreses beneficiàries: 147
 • Nombre autobusos subvencionats: 1.356
 • Import total concedit: 11,04 M€

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5241.pdf

Assolida

Actuació 4

Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera

 

Publicació de la convocatòria d'ajudes per a la transformació de flotes de transport.

Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

 

 • Import: 18,6 M€. Actualment els expedients d'ajudes estan en tramitació.
 • Fins ara s'han dictat diverses resolucions per a desballestament de vehicles i adquisició de vehicles nous amb energies alternatives baixes en carboni, amb un import de 15,1 M€.

 

A més, en els Pressupostos de la Generalitat per a 2023 es recull una línia amb la mateixa finalitat amb un import addicional de 24,2 M€.

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/26/pdf/2022_7765.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/17/pdf/2022_9396.pdf

En tràmit

Actuació 5

Ajudes a treballadors i treballadores autònoms i empreses del sector del transport públic de viatgers amb autobús  per carretera afectades per la crisi de la guerra d'Ucraïna

 

Decret Llei 16/2022, de 18 de novembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores d'ajudes directes per a les persones treballadores autònomes i les empreses del sector del transport públic de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana, afectades econòmicament per la crisi de la guerra d'Ucraïna.

 • Import: 3 M€. Actualment els expedients estan en tramitació.

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_10938.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_11087.pdf

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible