Web Content Display

Compromís 96 - Intensificació de la reindustrialització de la nostra economia

Intensificar la reindustrialització de la nostra economia, perquè represente un element tractor d'innovació, serveis avançats i ocupació d'alta qualitat. Desplegarem: el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, amb una governança participativa, transversalitat i avaluació d'accions; el Pla de modernització de les àrees industrials; les infraestructures logístiques estratègiques; més recursos destinats a innovació, i connexió amb startups; i la transició ecològica del model industrial.

Web Content Display

Iniciativa: Ajudar a la instal·lació d’empreses punteres en el territori valencià

  • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Canvi de denominació de Parc Sagunt a Espais Econòmics Valencians (EEE) SL i ampliació de l'objecte social a tota la Comunitat Valenciana

Acord del Consell d'Administració de setembre de 2021. L'empresa està participada al 50% per la Generalitat i per SEPI Desarrollo Empresarial (Estat).

L'objectiu és exportar el model de gestió de Parc Sagunt a la resta de la Comunitat Valenciana per tal de facilitar la transformació de sòl industrial i logístic, i així atraure inversió i crear ocupació.

Assolida

Actuació 2

Instal·lació per part de l'empresa Volkswagen d'una giga factoria de bateries elèctriques

La Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) va aprovar definitivament el Projecte d'Expropiació per Taxació Conjunta dels terrenys de Parc Sagunt II (febrer 2022) a favor d'Espais Econòmics Empresarials (EEE). En juliol de 2022 es van expropiar els terrenys.

En agost de 2022 es van adjudicar els projectes d'urbanització i reparcel·lació, i l'estudi de la plataforma intermodal. En octubre es va aprovar el PERTE de manera definitiva.

Per Acord de 16 de desembre de 2022 del Consell, es declara com a Projecte Territorial Estratègic per a indústries d'alt component tecnològic i innovador la iniciativa presentada per l'empresa Power Holdco Spain S.A. en el terme municipal de Sagunt.

La urbanització de Parc Sagunt II suposarà una inversió de 200 M€ amb un termini d'execució de 24 mesos i la construcció del nou vial que connectarà el parc empresarial amb l'autovia d'accés al port de Sagunt, entre la CV-309 i la V-23 comptarà amb una inversió de 61 M€.

El Consell destinarà l'ajuda directa de 90 M€ rebuda del Govern d'Espanya a donar suport a les inversions de Volkswagen en la construcció de la gigafactoría.

La multinacional Volswagen ha anunciat una inversió de 7.000 M€ i la creació de 3.000 llocs de treball directes (podrà arribar a 15.000 amb indirectes).

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/19/pdf/2022_12173.pdf

Assolida

Actuació 3

Declaració com a Projecte Territorial Estratègic de la iniciativa presentada per l'empresa Payload Aeroespace SL

Acord de 18 de novembre de 2022 del Consell, pel qual es declara com a Projecte Territorial Estratègic per a indústries d'alt component tecnològic i innovador la iniciativa presentada per l'empresa Payload Aerospace SL, en el terme municipal d'Elx.

 

 https://dogv.gva.es/datos/2022/11/23/pdf/2022_11020.pdf

Assolida

Actuació 4

Potenciació d'un hub d'empreses aeronàutiques a l'aeroport de Castelló

Instal·lació en l'aeroport de Castelló de l'empresa Arkadia Space, dedicada al disseny, desenvolupament, assaig i validació de motors xicotets i sistemes de propulsió per al sector aeroespacial, a través de la utilització de combustibles verds.

Signat acord entre AEROCAS i l'empresa per a posar en marxa un centre d'assajos en l'aeroport (novembre 2021).

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Urbanisme / Direcció General de Política Territorial i Paisatge / Aeroport de Castelló SL